Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: algemene vergadering Samoerai Ronse vzw

In toepassing van artikel 7 van de statuten, hebben wij de eer u uit te nodigen op de jaarlijkse statutaire vergadering voozien op zaterdag 27 juni 2009 om 18.00 uur in onze dojo, Sint-Pietersnieuwstraat 22 te Ronse.

D A G O R D E

1°) Woord van de Voorzitter

2°) Verslag over de werking van de vereniging in 2008-2009

3°) Financieel verslag 2008-2009 – goedkeuring

4°) Begroting 2009-2010 – goedkeuring

5°) Ontlasting Raad van Bestuur

6°) Ontslag van een bestuurder

7°) Statutaire benoemingen – aanstelling van bestuurders

8°) Beleidsverklaring van de technisch directeur

9°) Varia

Namens de Raad van Bestuur,

De Secretaris,        De Ondervoorzitter,    De Voorzitter,
Henk DHONDT        Claude MALRAIT        Bart DEVOS

Comments are now closed for this entry