Deze nieuwe regels zijn geldig vanaf 1 januari 2010 document 1 = Nieuwe wedstrijdregels 2010 document 2 = Reeds ingevoerde regels van 2009 die ook in 2010 geldig blijven Bron: website VJF

Op 28/12 heeft onze scheidsrechter, Paul Vanderkerken,  toelichting gegeven bij deze wijzigingen.

 

 

Verslag

1. U17 - Beloften

Wurgingen toegelaten - Armklemmen niet
In Vlaanderen worden klemmen echter wel nog toegelaten
Voor buitenlandse tornooien dient steeds nagevraagd te worden of klemmen zijn toegelaten of niet

2. U17 - U20 - +20
Wanneer je gewurgd wordt en je klopt niet af, zal de scheidsrechter de overwinning toekennen aan de tegenstrever maar diegene die gewurgd wordt krijgt hansoku make ( uitsluiting)
DUS afkloppen ( niet de stoere uithangen)

3. U15 - U17 - U20 - +20
Golden score voor U 15 en U 17 + 2 minuten
Golden score voor U/+20 + 2 minuten
Golden score voor +20 + 3 minuten

4. U15 - U17 -U20 - +20

KATA GURUMA in al zijn vormen ( rechtstreeks, overname of schakel) is VERBODEN
MOROTE GARI in al zijn vormen is VERBODEN

Aanvallen rechtstreeks ONDER DE GORDEL zijn VERBODEN zoals te guruma, sukui nage, …., gewoon beentje pak.

In bepaalde gevallen van combinaties mag het wel op voorwaarde dat de eerste beweging duidelijk evenwichtsverbreking aantoont.

In overnames is het een stuk moeilijker om dit te gaan beoordelen. Dus beter niet naar de benen graaien

Straffen voor het graaien onder de gordel : de eerste maal shido - de tweede keer onmiddellijk HANSOKU MAKE ( uitsluiting) en evt. verwijzing naar de herkansingen.

Boodschap voor de trainers en coaches : werken op technieken waarbij de handen boven de gordel blijven.

Tijdens de training daar telkens opnieuw op hameren - vooral voor de niet-competiteurs, maar ook voor de senioren die al jaren deze bewegingen wel toepassen. Extra aandacht tijdens de randoris zal nodig zijn.

Trainers en judokas kunnen mekaar hierbij helpen. Het vergt aanpassing, maar ik denk dat onze gasten genoeg in hun mars hebben. De ene zal het al moeilijker krijgen dan de andere.

Provinciale kampioenschappen gaan door op 6 februari. Dit laat ons nog een vijftal weken om te oefenen.

Let op : vanaf 2010 zullen de scheidsrechters hier op gefocust zijn. Ze kregen de opdracht zeer streng op te treden.

Meer vragen kunnen aan Paul of Anne gesteld worden op of na de training.

Met sportieve groeten,

Anne

Comments are now closed for this entry