Zopas verneem ik triestig nieuws: een Samoerai judoka uit de jaren 70 – 85 is overleden op amper 56 jarige leeftijd. Dat heeft zijn moeder mij gemeld.

Herman Desmet was de zoon van medestichter en bestuurslid Roger die 2 jaar geleden is overleden, en de broer van Yvan.

Net als zijn vader en broer was hij 1e danhouder en een knap competiteur geweest. (zie fotos en archieven)

Hij heeft de Samoeraikleuren meermaals verdedigd, individueel en vooral in ploegverband, en dat met volle inzet en toewijding.

Deze die hem en zijn familie gekend hebben kunnen dat betuigen. We blijven hem dankbaar voor wat hij betekend heeft voor Samoerai.

De familie Desmet zijn rasechte Ronsenaars, maar woonden sedert begin 1978 in St. Maertens-Laetem.

Roger was handelsingenieur, en bekleedde bij de firma Vynckier in Gent een vooraanstaande functie, en de zonen volgden hogere studie in Gent.

In naam van Samoerai en in eigen naam hebben we onze oprechte deelneming aangeboden aan zijn familie, moeder Frieda Kerckhove en zijn broer Yvan.

Gilbert Himpe Stichter-Erevoorzitter J.C. Samoerai Ronse.

Comments are now closed for this entry